Jestes tutaj: serwiskomp24.pl » Strona g³ówna

Pakiet STANDARD

Us³ugi w ramach opieki informatycznej : pakiet STANDARD

  • Dojazd do klienta w ci±gu 8 godzin od zg³oszenia usterki
  • Usuwanie bie¿±cych problemów ze sprzêtem i oprogramowaniem
  • Podstawowe skanowanie antywirusowe
  • Konfiguracja po³±czenia z Internetem, oraz konfiguracji skrzynek e-mail
  • Konfiguracja i administracja sieci LAN i WLAN (Wi-Fi)
  • Instalacja i konfiguracja drukarek, skanerów, faksów i inne
  • Optymalizacja dzia³ania komputerów
  • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
Copyright by www.serwiskomp24.pl Wszystkie prawa zastrze¿one